Dostawa i zwroty

Koszt wysyłki na terenie Polski: 

Przesyłka na terenie kraju:

dostawa na terenie kraju (Polska):13 zł netto (z VAT 15,99 zł)

Czas realizacji.

Wszystkie zamówienia wysyłamy do 5 dni od zaksięgowania wpłaty (warunki sukienki szyte na miarę: patrz niżej i regulamin)

lub złożenia zamówienia (dni robocze).

REKLAMACJE

Na wszystkie produkty udzielamy 14 dniowej gwarancji przedsprzedażnej.

Gwarancji posprzedażnej nie udzielamy.

W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub uszkodzonego Klientowi przysługuje prawo do reklamowania towaru.

Do zwracanego towaru proszę dołączyć informację o przyczynie zwrotu lub krótki opis występujących uszkodzeń.

 

Zakupiony towar należy wysłać na adres:

KD Sp. z o.o., ul. Boh. Westerplatte 11/514B, 65-034 Zielona Góra

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do reklamacji i powiadomimy o sposobie jej rozpatrzenia.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni  Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KD Sp. z o.o., ul. Boh. Westerplatte 11/514B, 65-034 Zielona Góra


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni) .

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer konta na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.

6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

7. „Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“


Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Dostawcy